Stiftelsens bakgrund

Marcus Edlund 1923-2007

Marcus föddes i oktober 1923 i Västervik, hans far var den på sin tid välkände grosshandlaren och seglaren Josef Eggert Edlund. Handel, affärer och segling kom även att bli Marcus liv. Marcus arbetade mycket under hela sitt liv och skapade företaget Tuscana som blev hans livsverk. Marcus bildade aldrig egen familj och önskade att allt han byggt upp skulle förvaltas och bevaras i den av honom skapade Stiftelsen. Han önskade att Stiftelsen skulle dela ut medel till två ändamål som låg honom varmt om hjärtat.

Ändamål 1

Barn och ungdomar

Marcus upprördes mycket över att många barn och ungdomar aldrig riktigt får den chans de förtjänar i livet. Därför ska Stiftelsen understödja organisationer som - direkt eller indirekt - verkar för att barn och ungdomar som lever i socialt sett riskfyllda miljöer kan föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt.
Ändamål 2

Djur och djurens väl

Marcus tyckte också att det är rent förfärligt att djur blir utsatta för djurförsök. "Det måste gå att lösa på något annat sätt", ansåg Marcus. Han ansåg också att det är väldigt viktigt att människan tar hand om de djur som hålls för t.ex avel och slakt. Därför skall Stiftelsen verka för att förhindra djurplågeri genom att dels främja vetenskaplig forskning utan djurförsök, dels också vetenskaplig forskning med syfte att förbättra villkoren för djur som är föremål för uppfödning för avel, slakt samt därmed jämförliga ändamål.
Hur fullgör Stiftelsen sitt uppdrag?

Medel

Varje år delas bidrag ut till organisationer som verkar i linje med dessa två ändamål. Stiftelsen tar emot ansökningar under perioden 1 september till 31 december. Beslut om hur årets medel fördelas fattas i slutet av februari och de aktuella organisationerna meddelas i februari/mars. Läs mer här om hur du ansöker.