Aktuell information

Admin

Glöm inte att redovisa hur bidrag använts!

Har du ännu inte redovisat medel som din organisation mottog våren 2023 är det hög tid att göra det. 


Admin

2024 års mottagare är utsedda

Styrelsen fattade beslut den 27 februari, de aktuella organisationerna har kontaktats. 

Ny ansökningsperiod öppnar den 15 augusti 2024 och avser medel som betalas ut i februari/mars 2025.

Admin

Sysslar du med vetenskaplig forskning utan djurförsök?

Stiftelsen har två ändamål. Till största delen ska barn- och ungdomsverksamhet understödjas men en viss del ska också gå till vetenskaplig forskning utan djurförsök. Kontakta kansliet för mer info.