Aktuell information

Admin

2024 års mottagare är utsedda

Styrelsen fattade beslut den 27 februari, de aktuella organisationerna har kontaktats. 

Ny ansökningsperiod öppnar den 15 augusti 2024 och avser medel som betalas ut i februari/mars 2025.

Admin

Sysslar du med vetenskaplig forskning utan djurförsök?

En viss del av stiftelsens medel ska också gå till vetenskaplig forskning utan djurförsök och vetenskaplig forskning som syftar till att förbättra villkoren för de djur som människan föder upp för avel, slakt mm. Kontakta kansliet för mer info.