Viktig information!

Att ansöka om medel

Stiftelsen MEST kan lämna bidrag enbart till organisationer som verkar inom barn-och ungdomsverksamhet och som arbetar i linje med stiftelsens huvudsakliga ändamål. Dessa organisationer måste uppfylla nedanstående kriterier. Varje ansökande organisation och verksamhet/projekt granskas noga. När det gäller stiftelsens andra ändamål - vetenskaplig forskning som förhindrar djurplågeri - kan bidrag t.ex lämnas som ett stipendium.

Allmänt:

 • Ansök skriftligen, genom brev, mail eller vårt onlineformulär.

 • Om du vill använda dig av vårt onlineformulär ber vi dig maila oss, så skickar vi en länk till formuläret som avser barn- och ungdomsverksamhet.

 • Om du ansöker via brev eller mail och din ansökan gäller barn- och ungdomsverksamhet vill vi att följande frågor besvaras.

 • Mottagna medel skall redovisas. Redovisningsblankett finns att hämta här, men det är önskvärt att du även bifogar en egen rapport. 

 • Ansökningar tas emot mellan 15 augusti och 31 december och beslut om hur medel fördelas fattas i slutet av februari. Om din organisation tilldelats medel så kontaktar vi dig någon gång i månadsskiftet februari-mars.

 • Skicka bara in en ansökan per år.

 • Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss, gärna via mail.


Ansök om:

 • Ni är en ideell organisation, förening eller stiftelse som aktivt arbetar för att barn och ungdomar (max 18 år) som lever i socialt sett riskfyllda miljöer ska kunna föra en trygg uppväxt och integreras i samhället på ett lyckligt sätt.

 • Ni kan uppvisa registreringsbevis, antagna stadgar, signerad årsredovisning, en projektplan och målsättning för det ändamål ni ansöker om medel till, samt har för avsikt att redovisa hur ert arbete framskridit och slutförts. 

Kontakta oss om:

 • Om du företräder en organisation, ett lärosäte eller är en forskare som främjar eller bedriver vetenskaplig forskning utan djurförsök eller forskning med syfte att förbättra villkoren för djur som är föremål för uppfödning för avel, slakt och liknande ändamål.

 • Om du företräder en  mindre forskargrupp eller en ideell organisation (som arbetar i linje med något av stiftelsens ändamål) och söker en lugn och unik skärgårdsmiljö där du kan samla en liten grupp medarbetare. Stiftelsens fastighet är belägen på en liten ö på östkusten. Den lämpar sig inte för barnverksamhet, men däremot för grupper om 1-6 personer. Kanske behöver du/ni tid att samtala, skriva eller planera ditt/ert arbete. Kontakta kansliet för mer information. Berätta vad du arbetar med och varför du/din organisation/arbetsgrupp vill nyttja detta erbjudande. Förfrågningar mottas löpande.

Tänk på:

 • Att stiftelsen - när det gäller barn-och ungdomsverksamhet - inte betalar ut medel till enskilda privatpersoner, aktiebolag, enskild firma eller andra kommersiella aktörer.

 • Om du är verksam inom området vetenskaplig forskning utan djurförsök eller för djurens väl ber vi dig kontakta oss för mer information.

 • Att stiftelsen inte kan stå som ensam finansiär av en verksamhet. (Dvs om du driver en ideell organisation av något slag måste du söka ekonomiskt stöd från flera håll.)

 • Att göra er ansökan skriftligen och så noggrant som möjligt beskriva er verksamhet och det eventuella projekt som ni önskar bidrag till. Adress och mail finns här. Om du vill använda vårt onlineformulär för ansökan till barn- och ungdomsverksamheter ber vi dig maila oss.

 • Att stiftelsen alltid vill granska aktuell årsredovisning, stadgar, registreringsbevis och allra helst ser en personlig kontakt. Vi besöker gärna er verksamhet. Detta gäller framför allt om vi inte tidigare har haft kontakt.

 • Vid avslutat projekt, eller efter årsavslut om medel gått till löpande verksamhet, eller allra senast i samband med ny ansökan, skall en skriftlig redovisning lämnas som beskriver hur bidraget använts.

 • Stiftelsen delar oftast ut anslag i storleksordningen 25 000 till 300 000 kr per projekt, men tänk på punkt tre ovan.

 • Om bidraget inte redovisas eller om det används på annat sätt än till det projekt eller den verksamhet som beviljats medel kan mottagaren bli återbetalningsskyldig.